Αναγομώσεις

Η εταιρεία μας διαθέτει δική της μονάδα συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης, μειώνοντας έτσι δραστικά τις χρεώσεις προς τον πελάτη.
Σε εμάς μπορείτε να συντηρήσετε , αναγομώσετε ή να αγοράσετε  όλους τους τύπους πυροσβεστήρων χαμηλής ή υψηλής πίεσης ανεξαρτήτως κιλών και είδους υλικού γόμωσης, επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε όλα τα είδη πυρασφάλειας, όπως  πυροσβεστικές φωλιές , πόρτες  πυρασφάλειας, κ.λπ.

 

Όλοι οι πυροσβεστήρες σύμφωνα με την υπ αρ. 17230/671/2005 Κ.Υ.Α πρέπει να συντηρούνται μια φορά το έτος.

Ακολουθώντας τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την συντήρηση, την αναγόμωση πυροσβεστήρων και τον έλεγχο πυροσβεστήρων και λειτουργώντας με γνώμονα την από 01 – 01 – 2005 νέα Κοινή Υπουργική 618/43 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 141373/05, σας γνωρίζουμε ότι για να είναι κατάλληλος προς χρήση ένας πυροσβεστήρας χαμηλής πίεσης θα πρέπει

  • να μην έχουν περάσει 20 χρόνια από το έτος κατασκευής του,
  • η υλική κατάσταση του κελύφους να είναι άριστη (χωρίς διάβρωση, διαστρωμάτωση κτλ)
  • και η ανάγλυφη σήμανση της φιάλης, με βάση το άρθρο 7 του Προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, να περιλαμβάνει: το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας, τον αριθμό σειράς, το έτος κατασκευής, την πίεση δοκιμής.